Konferens på plats eller digitalt

Underlätta kontakten mellan kollegorna med bra uppkoppling. Med rätt digitala verktyg kan alla medarbetare arbeta där det för tillfället passar bäst. 

Vi säkerställer bild- och ljudkvalité utifrån era behov.

Konferensrum

Tekniken ska inte vara en belastning utan ett hjälpmedel att förmedla ditt budskap och din information.
Konferensutrustning kan vara allt från en bra enkel projektor med smidig anslutning till ett komplett rum med projektor, bildskärmar, ljudanläggning och mikrofoner beroende på rummets storlek och användningsområde.

Vi har stor erfarenhet av system för konferensstyrning där alla funktioner integreras i en och samma kontrollpanel. Från start av projektor till mörkläggning och ljudnivåer i högtalare och mikrofoner.

Videokonferens

Digitala möten blir allt mer efterfrågat. Vi utrustar konferensrum med den ljud- och bildteknik som behövs för att genomföra videokonferenser på bästa sätt. Det kan vara en fast installerad anläggning i ett konferensrum som ägs av kunden eller en mobil anläggning som hyrs och byggs upp för enstaka tillfällen.

 

Kontakta oss för mer info om Konferens