Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Scenteknik Kalmar AB, Törnebyvägen 5, 392 47 Kalmar, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in och sparar de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med förfrågan, bokning och liknande uppdrag samt vid kundaktiviteter vi anordnar. Exempel på uppgifter vi kan samla in och spara är; Namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-post.

Hur vi använder personuppgifterna

De personuppgifter vi har används för att vi på laglig grund ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund och de lagliga krav vi har på oss så som bokföringslag mm.
Personuppgifterna används i vårt bokningssystem och affärssystem.

Vi kan också komma att använda din e-postadress för att skicka ut information som vi tror kan intressera dig. Om du får sådan information från oss och inte önskar ta emot det så meddela oss så tar vi bort dig från liknande utskick.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Det kan t ex vara när vi använder oss av samarbetspartners och underleverantörer, vår hantering av personuppgifter om kontaktpersoner hos våra kunder samt för att möjliggöra allmän kundvård och kundservice.

När kan vi dela dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

De uppgifter vi har sparade om dig delas inte med annan tredje part annat än i de fall vi är skyldiga att lämna det vidare enligt lag. Det kan till exempel vara begäran från myndigheter om utlämning av uppgifter.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Om du undrar vilka uppgifter vi har sparade om dig som person så är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Dina individuella rättigheter

Du har när som helst rätt att be om att få dina uppgifter ändrade eller raderade. Det kan finnas vissa begränsningar i vad vi kan radera pga bokföringslagen mm.

Du är inte skyldig att tillhandahålla oss personuppgifter men om du inte lämnar de personuppgifter till oss som vi behöver har vi inte möjlighet att ingå eller fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig eller ditt företag.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt och inte får gehör för detta hos oss så har du rätt att inkomma med klagomål hos Datainspektionen.

Hur vi sparar personuppgifter

Vi sparar normalt sett dina personuppgifter i sju år på grund av bokföringslagen om vi har skapat faktura eller kontantfaktura.

Kontakta oss

Scenteknik Kalmar AB
Törnebyvägen 5
392 41 Kalmar

Telefon: 0480-231 95
E-post: info@scenteknik-kalmar.se