INSTALLATION

Var sak på sin plats

Vid köp av utrustning via oss så hjälper vi gärna och ofta till med installation och driftsättning.

För att tillgodose högt ställda krav jobbar vi på Scenteknik löpande med utbildning och kompetensutveckling av våra tekniker. Vi är bland annat auktoriserade inom installation och driftsättning av hörslingor (induktion och IR) och Crestrons alla system för konferensstyrning.

Under de senaste åren har vi inriktat oss mot komplicerade ljudmiljöer och offentliga lokaler, där kyrkor och konferensmiljöer har utgjort den största biten. Men självklart utför vi även enklare installationer.

Vi skapar förutsättningar för kreativa miljöer där tekniken inte blir en belastning utan ett hjälpmedel att förmedla det budskap och information ni eller besökaren har.